Savska cesta 41, Zagreb
kadus@kadus.hr
+385 99 5120 488

Mjerenje organizacijske klime, zadovoljstva i angažiranosti

 

Istraživanje organizacijske klime i kulture, a posebno ključnih aspekata zadovoljstva i angažiranosti zaposlenika omogućuju uvid u organizacijske fenomene koji su istodobno i uzroci i posljedice organizacijskog funkcioniranja, poslovanja i poslovnog ponašanja svih zaposlenika u kompaniji.

 

Zbog toga, od izuzetne je važnosti, u ostvarivanju organizacijskih ciljeva periodično realizirati sveobuhvatno i detaljno ispitivanje organizacijske klime.

 

Rezultati  takvih istraživanja omogućuju jasan uvid u trenutno stanje organizacije, kako na razini konkretnih aspekata operacionaliziranih u istraživačkom upitniku, tako i na razini kompleksnijih organizacijskih koncepata (npr. dimenzija organizacijska dosljednost u odnosu na adaptabilnost, ili aspekti misija i vizija).

Periodična istraživanja u nekim organizacijama realiziraju se svake godine ili svake dvije godine.

 

Rezultati takvih istraživanja daju jasan uvid u eventualne promjene u organizacijskoj klimi, uvid u napredak ili nazadovanje u svakom  pojedinom segmentu, što może dati jasne smjernice i na čemu se może definirati jasan plan akcije.

 

Pri tome, poželjno je u istraživanje uključiti što veći broj zaposlenika kako bi se osigurala reprezentativnost uzorka zaposlenika za cijelu organizaciju ali, na taj način se osigurava reprezentativnost na razini organizacijskih podsegmenata (regionalno, prema sektorima, prema spolu, obrazovanju, dobi i stažu).

 

A, s druge strane to je istodobno prilika da se što većem broju zaposlenik omogući da izrazi svoju procjenu, stav ili mišljenje o važnim organizacijskim aspektima (pogotovo ako se osigura anonimnost ispitanika.

 

 

 

 

ISTRAŽIVAČKI INSTRUMENTI / UPITNICI

 

kadus.hr je specijalizirani portal za pružanje online usluge mjerenja u organizacijama. Ovdje su navedena samo neka od mjerenja koje organizacije mogu provoditi.


Uz naše gotovo rješenje razvijamo po potrebi za korisnika posebna rješenja za izvještavanja i testiranja te prikupljanja i obrade podataka. Radnici ispunjavaju upitnike na našim serverima čime je zagarantirana potpuna anonimnost ispitanika.

kadrovi
kadrovi


kadrovi
kadrovi